Måndag 27. Februar 2017


Skjermdump: minisak.no og FiksGatami er dei to nye funksjonane på Fitjar kommune si nettside. 

Fitjar kommune si heimeside har fått nye funksjonar

På Fitjar kommune si heimeside er det kome to nye funksjonar: «Kom med di sak» og «Fiks gata mi» som du finn nede til venstre på sida.

Les meir …

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Kva gjer du i vinterferien?

25.02.2017 Kjetil Rydland

  Kva gjer du i vinterferien? Me har spurt fem tilfeldige personar på Fitjar om planane for vinterferien, som startar i dag. Annbjørg Raunholm (59), Fitjar – Eg arbeider dei tre første dagane, og...

Les meir ...

Vonar å flagga med gullhjelmen

25.02.2017 Harald Johan Sandvik

  Fitjar sitt kommunevåpen med gullhjelmen til Håkon den gode og krone på toppen. Her brukt på vimpelen i kundetorget.  Foto: Harald Johan Sandvik. Vonar å flagga med gullhjelmen Framlegg om forenkling av...

Les meir ...

Krafttak mot kreft

24.02.2017 Håkon C

Fitjarrussen sin komite for Krafttak mot kreft: F.v. Anna Vinge, Sandra Pedersen, Maria Nesbjørg, Katrine Hatlevik Kjerland og Marie Fjæra. Foto: Håkon C. Hartvedt Krafttak mot kreft Fitjarrussen er igjen klar for...

Les meir ...
annonse

Veg, vatn og avlaup i Øvrebygda

24.02.2017 Harald Johan Sandvik

 Utsikt sørvestover frå Øvrebygda bedehus. Midt i bildet, litt til venstre, ser me haugen som skal sprengjast. Foto: Harald Johan Sandvik. Veg, vatn og avlaup i Øvrebygda Terrenget er vanskeleg å arbeida i...

Les meir ...

Auka løyving til VA-anlegg

23.02.2017 Harald Johan Sandvik

I dag var gravemaskinane i gang i Vik. Foto: Harald Johan Sandvik Auka løyving til VA-anlegg VA-anlegget Rimbareid–Vik vert dyrare enn budsjettert, og kommunestyret i Fitjar har gjort vedtak om å auka...

Les meir ...

Årsmøte i Fitjar sogelag

22.02.2017 Kjetil Rydland

 Karvel Strømme med eit engasjerande foredrag om Island og Snorre Sturlason. Foto: Kjetil Rydland. Årsmøte i Fitjar sogelag Karvel Strømme og Snorre Sturlason var trekkplaster då Fitjar sogelag avvikla årsmøtet sitt på...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Gratis fotballdrakter frå Sparebanken Ve…

25.02.2017 Kjetil Rydland

Dagleg leiar i Fitjar idrettslag, Ole Bergesen, var ikkje i målgruppa sjølv denne gongen, men her viser han korleis dei nye draktene ser ut. Foto: Kjetil Rydland. Gratis fotballdrakter frå Sparebanken...

Les meir ...