Onsdag 31. August 2016Kantor Jan Overweg og Gunnar Hageberg med ei pipe som har stått i orgelet i Fijtar-kyrkja sidan 1895, men då kom ho frå Korskirken i Bergen, der det blei sett inn i 1856. Foto: Kjetil Rydland.

Kyrkjeorgelet demontert

I dag blei orgelet i Fitjar kyrkje demontert, og pipene blir lagra på ein trygg stad.

Les meir …

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Tøft for juniorlaget

30.08.2016 Kjetil Rydland

Jonas Aleksandersen viste at han framleis har krut i støvlane, og her skyt han i vinkelen. Foto: Kjetil Rydland. Tøft for juniorlaget Juniorlaget til Fitjar fekk det tøft i den første haustkampen...

Les meir ...

24 fleire fitjarbuar

30.08.2016 Håkon C

24 fleire fitjarbuar Nettsida til Fitjar kommune melder om positiv auke av innbyggjartalet.

Les meir ...

Wenche Tislevoll styreleiar i Samarbeids…

30.08.2016 Håkon C

Wenche Tislevoll styreleiar i Samarbeidsrådet Wenche Tislevoll. Foto: FP-arkiv/HCH Ordførar i Fitjar kommune og nestleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Wenche Tislevoll, har sagt ja til å fungera som styreleiar fram til neste...

Les meir ...
annonse

Nytt vegkryss i Fitjarfjellet

30.08.2016 Kjetil Rydland

Med batteridriven drill og vater blir jobben gjort fort og nøyaktig. Foto: Kjetil Rydland. Nytt vegkryss i Fitjarfjellet I dag har me vore med Toralv Røen og sett opp eit flott, nytt...

Les meir ...

No har mest alle partia vitja Fitjar vgs

30.08.2016 Håkon C

No har mest alle partia vitja Fitjar vgs Fitjar vgs. Foto: Håkon C. Hartvedt Fredag kom representantar frå Ap og måndag frå SV. Dermed har alle partia, bortsett ifrå Miljøpartiet De Grønne...

Les meir ...

Ting tek tid

30.08.2016 Håkon C

Ting tek tid Trea er forlengst felt langs vegen mellom Vik og Rimbareid. Men lenger det kan enno vere nokre månader før anleggsarbeidet tek til. Foto: Håkon C. Hartvedt Det gjeld ikkje...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Lengre opningstid på biblioteket

31.08.2016 Håkon C

Lengre opningstid på biblioteket Frå venstre: Fylkesbiblioteksjef Ruth Ørnholt, skulebibliotekar ved Fitjar vidaregåande skule Rita Huse, biblioteksjef Fitjar folkebibliotek Silje Vågen Torbjørnsen, Spesialbibliotekar/skulebibliotekkoordinator Guri Aarhus. Fitjar folkebibliotek og Fitjar vidaregåande skule har...

Les meir ...
Lokala der Sparebanken Vest held til i dag vert ledige frå 1. oktotber - Todlak AS