Torsdag 22. Mars 2018

Stord24


Biskop Halvor Nordhaug i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland. 

Fitjar kyrkje – eit landemerke!

Fitjarkyrkja hausta mykje rosande omtale under jubileumsgudstenesta søndag føremiddag, då biskop Halvor Nordhaug gjesta kyrkja saman med fleire andre prominente gjester. Om lag 250 soknebarn og gjester fann vegen til kyrkja, og etterpå blei dei fleste med på bedehuset, der det vanka middag og kaker.

 

Fitjar kyrkje har fått nytt orgel til 150-årsjubileet, og har blitt pussa skikkeleg opp med det same. Og det mangla ikkje på rosande omtale av den flotte kyrkja, verken frå biskop Nordhaug eller dei andre som hadde ordet under gudstenesta og på festmiddagen i Fitjar bedehus etterpå. Dei ulike talarane lét heller ikkje vera å nemna at til kyrkja hører òg eit innhald, nemleg alle menneska som høyrer til her, Fitjar kyrkjelyd. Og medarbeidarar i alle tenkjelege funksjonar fekk velfortent ros for arbeidet sitt i kyrkjelyden.Ordførar Wenche Tislevoll med fem prestar utanfor kyrkja, f.v. Fridleif Lydersen, Roald Drønen, Herman Inge Aadland, prost Svein Arne Theodorsen og Olav J. Oma. Foto: Kjetil Rydland. 

 

Etter at dagens klokkar, Harald Johan Sandvik, hadde ønskt velkomen, toga heile fem prestar inn i kyrkja, bak unge Mads Mikal Drønen og Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. I prosesjonen var også prost Svein Arne Theodorsen, saman med sokneprest Olav Johannes Oma, kyrkjelydsprest Fridleif Lydersen og dei to tidlegare Fitjar-prestane Roald Drønen og Herman Inge Aadland.

 

Biskopen var full av lovord over kyrkjebygget, som han slo fast var det viktigaste bygget i Fitjar! 

 

Med lun humor og djupt alvor talte han over Markusevangeliet 4,35-41, der Jesus stiller stormen. Han minte om at disiplane til Jesus ikkje visste at dei var midt i Markusevangeliet då dei var ute i storm på Genesaretsjøen. Dei var midt i stormen, og dei var redde. Biskopen nytta høvet til eit lite oppgjer med predikantane som proklamerer siger, berre du trur nok, som han uttrykte det.

 

– Stormen legger seg ikke alltid, minte Nordhaug om, hvorfor svarte ikke Jesus på mitt rop? Vi må snakka sant om stormen som ikke stilner, men vi må likevel snakke om Jesus. 

 

Gudstenesta blei ei vakker oppleving, ikkje minst på grunn av innsatsen til Fitjar kyrkjekor og Elisabeth Moldestad, som song til akkompagnement av kantor Jan Overweg.

 

Dei fleste som var i kyrkja, hadde lyst å vera meir saman, og blei med opp i bedehuset etter gudstenesta. Over 150 svoltne kyrkjefolk fekk servert den nydelegaste betasuppa, kokt av Petter Hoff. Og kakebordet var ikkje mykje dårlegare. 

 

Kyrkjekoret innleidde samværet i bedehuset med ein feiande flott versjon av «Oh, happy day». Soknerådsleiar Helga Aadland ønskte velkomen til bords, og nytta høvet til å takka biskop, ordførar, prestar, frivillige – ja, heile kyrkjelyden. Me fekk talar ved noverande fellesrådsleiar – og kyrkjetenar i 19 år – Rasmus Fitjar, tidlegare sokneprest Herman Inge Aadland, biskop Halvor Nordhaug og Wenche Tislevoll. 

 

Ordføraren vår uttrykte stor glede over at ho får vera ordførar i denne tida. Ho slo fast at kyrkja er det viktigaste bygget i Fitjar – ikkje berre fordi biskopen sa det! Ho hadde og ei overrasking på lur. På siste møtet i formannskapet blei det løyvt 100 000 kroner til det nye kyrkjeorgelet. Dermed er finansieringa nærmast fullført, og ein fornøgd innsamlingsleiar, Nils Ingmar Hageberg, kunne ta imot ein symbolsk sjekk.

 

Sokneprest Olav Oma gratulerte møtelyden med dagen – og la ikkje skjul på at han er heldig som får vera prest i Fitjar. Han nytta høvet til å takka alle som gjer ein innsats i kyrkjelyden. Prost Svein Arne Theodorsen lyste velsigninga før festlyden avslutta samværet med å syngja «Gjem gjem nu guds ord i ditt hjerte og sinn ... »Fitjar kyrkjekor og kantor Jan Overweg med vellyd frå galleriet. Foto: Kjetil Rydland. Soknerådsleiar Helga Olsen Aadland ønskje velkomen til festleg samvær på bedehuset. Foto: Kjetil Rydland.

 


Unge Eirin Oma spelar ein melodi frå «Schindlers liste». Foto: Kjetil Rydland.  


Josefine Brenne er meir enn klar til å gå laus på kakebordet. Foto: Kjetil Rydland. Kyrkjelyden avsluttar samværet med å syngja «Gjem gjem nu guds ord i ditt hjerte og sinn ... » Foto: Kjetil Rydland. 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Fullt hus på medlemsmøte i Turlaget

20.03.2018 Kjetil Rydland

Tolv av dei 14 som har fullført Topptrimmen alle dei 20 åra med diplom og Rabben-bok. Foto: Gerda M. Øen.  Fullt hus på medlemsmøte i Turlaget Turlagsfolk fylte nesten kantina på Fitjar...

Les meir ...

Ny straummålar hindra brann

20.03.2018 Kjetil Rydland

Daglig leiar i Validér, Thomas Thiis, viser korleis store mengder data frå 780.000 AMS-målarar  blir analyserte og visualiserte i ei eigenutvikla dashbord-løysing. Ny straummålar hindra brann Dei nye, digitale straummålarane som er...

Les meir ...

Hegre – ein flott fugl!

20.03.2018 Kjetil Rydland

Hegre er ein stor og imponerande fugl. Foto: Kjetil Rydland.  Hegre – ein flott fugl! Hegre er ein relativt vanleg fugl hos oss, men like fullt eit imponerande syn, som me fekk høve...

Les meir ...
annonse
annonse

Treffsikre Fitjar-skyttarar

20.03.2018 Kjetil Rydland

Gruppebilde med Fitjar og Stord skyttarlag etter stemnet i Åsane søndag. Foto: Privat. Treffsikre Fitjar-skyttarar Ivrige Fitjar-skyttarar held fram med å treffa blinkane, og denne helga var dei i Åsane og gjorde...

Les meir ...

Vårjamdøger i morgon – våren er her!

19.03.2018 Kjetil Rydland

Våren er komen i Dåfjorden, her renn Fjordabekkjen ut i Pøylo heilt i nord. Foto: Kjetil Rydland. Vårjamdøger i morgon – våren er her! Trass i vinter og eventyrlege skiforhold i fjellet...

Les meir ...

Heider og ære for god mjølk

19.03.2018 Kjetil Rydland

Ole Sandvik og Einar Tislevoll med utmerkingane sine på årssamlinga i førre veke. Foto: TINE Heider og ære for god mjølk På årssamlinga til Sunnhordland produsentlag sist onsdag blei det delt ut fleire plakettar...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Vil kjøpe brannbil til 3,2 millionar kro…

22.03.2018 Harald Johan Sandvik

Vil kjøpe brannbil til 3,2 millionar kroner Berre éin interessent, Egenes Brannteknikk AS, leverte tilbod på ny brannbil til Fitjar kommune. Formannskapet tilrår kjøp av brannbilen til 3,2 millionar kroner.

Les meir ...