Sundag 20. Mai 2018Den siste øvinga på Osternes skule er ferdig, men denne trauste gjengen ser ikkje ut til å missa motet. Foto: Kjetil Rydland. 

Osternes mannskor flyttar frå skulen etter 84 år!

Tysdag kveld blei ein merkedag i soga til Osternes mannskor, då dei avvikla si siste øving i skulehuset, etter å ha hatt øvingane sine der samanhengande i 84 år. 

 

I går kveld tona "Når fjordene blåner" for siste gong ut frå Osternes skule, då det tradisjonsrike koret hadde si aller siste øving der. På dagen 84 år og ein månad etter at koret blei stifta. No må dei nemleg skifta øvingslokale; frå og med neste tysdag skal dei øva i Kultursalen i Fitjar kultur- og idrettsbygg.Osternes mannskor på songarstemne på Valen i 1951, med mange av dei som var med og starta koret i april 1934. Foto: Privat. 

 

Ingen av dei som var med på den første øvinga, 8. april 1934, var å treffa på Osternes skule i går. Naturleg nok. Men to av pionerane var med i koret i over 70 år, nemleg Johannes Sandvik og Gudmund Gloppen. Sistnemnde runda endå til 75 års teneste før han måtte gi seg, og Norges Korforbund hadde ikkje ei høveleg utmerking til så lang og tru teneste!

Lengst samanhengande fartstid i koret i dag har Harald Johan Sandvik, son til nemnde Johannes Sandvik. Han tok til hausten 1968, og har allereie fått 50-årsmedaljen sin. 

Tysdagens øving på Osternes skule blei avslutta med kake og kaffi. Leiar i koret, Karvel Strømme, las frå den første protokollen til Osternes mannskor, frå skipinga 8. april 1934. Han fortel at koret er oppsagt av Osternes grendalag, som eig det gamle skulehuset. Dei har no lagt gamleskulen ut for sal. 

Men Osternes mannskor held fram som før, seier leiar Karvel Strømme, og dei reknar med å få betre forhold der dei no kjem, i Kultursalen i Fitjar kultur- og idrettsbygg. Her har dei fått ein god leigeavtale, og vil få nytta både kjøkenet og flygelet. 

Det siste er ikkje minst akkompagnatør og arrangør Svein Tørnquist og dirigent Ole Christian Ottestad glade for. Sistnemnde har vore med sidan 2000, og haustar mykje ros frå leiar Karvel Strømme og dei andre kormedlemmene:

– Me er velsigna med ein akkompagnatør og ein dirigent utan sidestykke! slår Karvel Strømme fast.

Sjølv synest dirigent Ole Christian Ottestad at det har vore gildt å vera med og utvida repertoaret til koret, og nemner spesielt dei populære kabaretane. Til liks med koristane ser han framover: 

– Det er ikkje nødvendig å kunna notar for å bli med i koret, og me vil gjerne ha nye folk!

 


På den siste øvinga arbeidde dei med programmet til 17. mai i kyrkja, på Fitjar kultur- og idrettsbygg og Osternes bedehus. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Karvel Strømme las frå skipingsmøtet i den første protokollen til Osternes mannskor, frå 1934. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Den entusiastiske dirigenten Ole Christian Ottestad sørgjer for høg kvalitet og har vore med og utvida repertoaret til det tradisjonsrike koret. Foto: Kjetil Rydland. 

 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16…

18.05.2018 Kjetil Rydland

Pinseaftan: Butikkane stengjer klokka 16! I morgon er det pinseaftan, og då stengjer daglegvarebutikkane klokka 16.00.

Les meir ...

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevy…

18.05.2018 Jonas Sætre

Ho vil erstatte Terje Træet i sommarrevyen Anne Marith Sandhåland erstattar Terje Træet i årets sommarrevy. Terje Træet melder avbod til årets sommarrevy i Fitjar grunna helsemessige årsaker.

Les meir ...

Friluftsgudsteneste 2. pinsedag

18.05.2018 Kjetil Rydland

Frå friluftsgudstenesta 2. pinsedag i fjor. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste 2. pinsedag Det blir frluftsgudsteneste 2. pinsedag i år òg, får me opplyst i ei pressemelding frå Fitjar kyrkje.

Les meir ...
annonse

Tradisjonell 17. mai på Hageberg

18.05.2018 Kjetil Rydland

Geir Raunholm smiler lurt under quizen på Hageberg på 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Tradisjonell 17. mai på Hageberg Mellom 30 og 40 strandarar møttest til leik og song på Hageberg skule...

Les meir ...

Humor og høgtid i Kultursalen på 17. mai

17.05.2018 Kjetil Rydland

  Toralv Røen takkar for kulturprisen. Foto: Kjetil Rydland.  Humor og høgtid i Kultursalen på 17. mai Under det høgtidelege 17. mai-programmet i Fitjar kultur- og idrettsbygg fekk me høyra ein alvorleg, men...

Les meir ...

Tradisjonell og stemningsfull gudstenest…

17.05.2018 Kjetil Rydland

Osternes Mannskor song «Når fjordene blåner» i Fitjar kyrkje i dag. Foto: Kjetil Rydland.  Tradisjonell og stemningsfull gudsteneste Osternes Mannskor skapte den rette stemninga i kyrkja i år òg, då dei endå ein...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Harald Rydland sin tale på 17. mai

18.05.2018 Kjetil Rydland

Harald Rydland held tale i Kultursalen 17. mai. Foto: Kjetil Rydland. Harald Rydland sin tale på 17. mai 2018 Talen som Harald Rydland heldt på 17. mai, var vel verdt å høyra...

Les meir ...
annonse