Sundag 22. Juli 2018Elevane har sett opp lavvoane, og Colin Alexander Peitisch viser at han har godt tak på lassoen. Foto: Kjetil Rydland. 

Samisk dag på Selevik skule

Friluftsrådet Vest skipa til "Samisk dag" for Selevik skule i går, og elevar og lærarar brukte heile dagen på å læra om tradisjonell samisk levemåte.

 

Ute på bakkane til nabo Bjørn Westerheim nytta lærarar og elevar dagen til å læra om den tradisjonelle levemåten til reindriftssamene. Informasjons-ansvarleg i Friluftsrådet Vest, Knut-Arild Sørensen stod for det faglege opplegget, som bestod av mykje praktisk arbeid på bakkane og ute i terrenget. 

 


Dette reinsdyret er med for å gjera øvingane meir realistiske. Foto: Kjetil Rydland. 

 

«Samisk» dag er eit undervisningsopplegg som dei reiser rundt med i regionen, fortel Knut-Arild Sørensen. Der er gratis for alle skularne i dei 12 medlemskommunane i Friluftsrådet Vest. Andre liknande undervisningstilbod er «Livet i fjæra» og «Marin forsøpling». «Samisk dag» går rett inn i det faglege innhaldet som elevane skal ha i 4. og 5. klasse om "Urbefolkning i Norge".  

Sørensen fortel at dei har høgsesong med desse utandørs undervisningsopplegga i grunnskulen frå 17. mai og fram til sommarferien. I byrjinga av skuleferien har dei to rimelege leirtilbod, med til saman 60 ungdommar. I morgon byrjar «Basecamp» for ungdomsskuleelevar og i neste veke er det «Friluftsskole» for mellomtrinnet. Begge leirane er fullteikna og blir arrangerte på Lindøy i Karmøy kommune. 

I løpet av ein samisk dag får elevar og lærarar læra lassokasting, «sami duodji» tradisjonelt samisk handverk og innreiiing av lavvo, og å laga «biddus», kjøttsuppe basert på reinkjøt. 

Elevane fekk setja opp dei store lavvoane sjølve, under rettleiing av Knut-Arild Sørensen frå Friluftsrådet. Dei hadde eigen pluggsjef og stongsjef under reisinga av lavvoane, og dei fordelte dei ulike oppgåvene. Den eine lavvoen blei innreidd på skikkeleg samevis, med greiner og reinsdyrskinn og alt som elles høyrer til. Elevane fekk læra kor dei forskjellige romma i ein lavvo er, kjøken, soverom, stove og gang. I den andre lavvoen laga elevane mini sameleirar, med lavvo, reinsdyr, samar, gjerde og vegetasjon.  

På bakken ved sida av lavvoane fekk elevane prøva å kasta lasso på eit reinsdyrhovud med eit flott gevir. Knut-Arild Sørensen kjem frå Senja i Troms, og fortel at han hadde mykje kontakt med reidriftssamar i oppveksten. Han kjenner såleis livsforma frå barnsbein, og er ein kløppar med lassoen. Snart viser det seg at fleire av elevane òg får eit godt tak om lassoen, spesielt imponerte Colin Alexander Peitisch, endå han var den første som fekk prøva. Lassoen la seg ganske snart rundt det svære geviret. 

Samstundes jobba andre grupper med å laga suppe av reinsdyrkjøt «biddus». Denne blei fylt med opphakka grønsaker og poteter; då er det reine festmaten, ifølgje Sørensen. Elevane var flittige med å hogga ved til grua, og viste imponerande tek med øksa. 

Etter at aktivitetane var ferdige, blei det «eksamen» med ei avansert form for tursti. Det var plassert ut ei mengd oppgåver om samisk levemåte og tradisjon i buskane, og så måtte elevane ut og finna svara. 

Dagen blei avslutta med måltid under presenningen, som kom godt med i regnet. Biddusen gjekk ned på høgkant; det var ingen som rynka på nasen av den samiske bryllaupsmaten!

  


Andrea Våge Helland lagar mini sameleir inne i lavvoen. Foto: Kjetil Rydland. 

  


Nathaniel Rosnes på reinskinn i lavvoen som er innreidd på ekte samisk vis. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Andreas Auestad og Markus Westerheim viser seg som kløpparar på å hogga ved. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Brage Knutsson Halsnes har ein variert sommarjobb i Friluftsrådet Vest; her instruerer han ei gruppe i bogeskyting. Foto: Kjetil Rydland.  

 


Anna Grete Kobanova skyt med pil og boge. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Lærar Heidi Haugland serverer suppe til Isabel Polden Andersen. Foto: Kjetil Rydland. 

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Ny lunsjkonsert med kantor Overweg

20.07.2018 Kjetil Rydland

Kantor Jan Overweg ved det nye orgelet i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Ny lunsjkonsert i kyrkja med kantor Overweg I morgon er det klart for ny lunsjkonsert i Fitjar kyrkje med kantor...

Les meir ...

Til topps i NM for islandshest

19.07.2018 Kjetil Rydland

Carolin Storebø og hingsten Arnviður heime i Vik med det synlege provet på siger i NM. Foto: Kjetil Rydland. Til topps i NM for islandshest Med hingsten Arnviður gjekk Carolin Storebø frå...

Les meir ...

Fitjarpoteter i butikkken i morgon!

19.07.2018 Kjetil Rydland

No kan Turid Fitjar forsyna kundane sine med tidlegpoteter frå Fitjargarden. Foto: Kjetil Rydland. Fitjarpoteter i butikken I dag begynte Turid Fitjar å ta opp poteter, og i morgon er det tidlegpoteter frå...

Les meir ...
annonse
annonse

Pengar til verna kulturminne

19.07.2018 Kjetil Rydland

Rydlandssago var det kulturminnet som fekk det største tilskotet denne gongen.  Pengar til verna kulturminne Kultursjef Bente Bjelland gler seg over at fem søknader om tilskot til verna kulturminne i Fitjar har...

Les meir ...

Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen

18.07.2018 Kjetil Rydland

Illustrasjonsfoto: Pink Fish.  Geir Skeie opnar Pink Fish i Bergen I morgen, 19. juli, opnar Geir Skeie og partnarane den første Pink Fish-restauranten i Bergen. Dette er den tredje restauranten i kjeda...

Les meir ...

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil!

20.07.2018 Kjetil Rydland

Bobla med 2,4 liters motor er på plass i bilparken på Rydland, og meir eller mindre klar til Landsfinalen i august. Foto: Kjetil Rydland. Køyrde 700 km for å kjøpa ny løpsbil Sist...

Les meir ...
annonse